ÇOCUK DEĞERLENDİRME TEST EĞİTİMİ

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri

0-6 yaş grubu çocuklara uygulanan gelişim tarama testidir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Anne, baba veya bakıcıdan bilgi alınarak yapılır.

Bir Aile Çiz Testi

Psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testi­dir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışma­larını açığa çıkarmaktır.

Bir İnsan Çiz Testi

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

WISC-R Zeka Testi

6-16 yaşa uygulanan bir zeka testidir.

Metropolitan Olgunluk Testi

Çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Bender Gestalt Algı Testi

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yardımcı bir testtir.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Çocuk Depresyon Ölçeği

Çocuklarda depresyon düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel ve ya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.

Loisa Duss Psikanalitik Hikayeler

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu testte yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

Burdon Dikkat Testi

Bireylerin dikkat gücünü ölçer.

Gessel Test

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Peabody Testi

3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Tematik Algı Testi (TAT)

14- 40 yaş arası bireylere uygulanan projektif bir kişilik testidir. Test kişiliğin heyecen, duygu, kompleks ve çatışma gibi noktalarını ortaya çıkarır. Burada kişinin kendisine bile itiraf edemediği, bilinç dışına ittiği durumlarla karşılaşılır.

BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN FORMU DOLDURUN !