ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ UYGULAMALARI

WISC-R (Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği) David Weschler tarafından geliştirilmiş ve 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Dünyada popüler olan ve yaygın bir biçimde uygulanan WISC-R Zeka Testi, Türk kültürüne uyarlanmış, standardizasyonu yapılmış ve bu yaş grubunda güvenilirliği en yüksek olan zeka testidir. WISC- R Zeka Ölçeği, genel zeka düzeyini oluşturan birden fazla yeteneği ölçmektedir ve 12 alt testten (sözel ve performans bölümleri) oluşmaktadır. Uygulama ortalama 1-1.5 saat sürmektedir ve bireysel olarak tek oturumda uygulanmaktadır.
 
A) Sözel
1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama;Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.
Uygulanan zeka testleri farklı beceri alanları hakkında bilgi almamızı, çocuğun zihin düzeyi yerini kendi yaşıtlarının arasında görmemizi ve bireyin yaşıtlarının önünde ya da gerisinde kalan beceri alanlarını saptamamızı sağlamaktadır. Böylelikle daha ileri taşınması gereken beceri alanlarıyla ilgili çalışmalar yapılabilir veya yaşıtlarının önünde olması durumunda bu kişiler için özel eğitim veren okullara yönelmesi sağlanabilir. Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar belli aşamalardan geçtikten sonra zeka testi uygulaması istemekte ve bunun sonucunda okula kabul almaktadırlar. Zeka testleri, tanı koymaz fakat öğrenme güçlüğü, akademik başarısızlık, algılama güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi birçok problemi ve psikolojik durumların tanısını koymada yardımcı olabilmektedir.