ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme doğal bir süreç olmasına karşın, bazen güçlükler yaşanabilir. Herhangi organik bir nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denmektedir.
Bozukluk birkaç alanda olabilir. Bozukluk yazma, okuma(disleksi), matematik gibi farklı alanlarda olabilir. Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri tam bilinmemekle birlikte hamilelik, genetik etkenler ve doğuma ilişkin sorunlar olabilmektedir.
 
BELİRTİLERİ

Harflerin ya da tüm sözcüklerin ters çevirilmesi, benzer sesleri karıştırma
Sağ- sol karıştırılması, yön saptayamamasına bağlı top oynama, ip atlama gibi alanlarda sorunlar
Öğrenileni çabuk unutma
Sıralı öğrenilmesi gereken bilgileri karıştırma
Derinlik algılamada sorun
Dil gelişiminde çeşitli sorunlar
Zaman kullanımda bozukluk
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite beraberinde görülür.
 
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların bu belirtilerin hepsini taşımaları gerekmez. Bazılarını göstermeleri tanı için yeterli olmaktadır. Erken tanınması önemlidir.
 
TEDAVİ
 
Bu sorun profesyonel yardım gerektirir.
Öğrenme bozukluğu olan çocuklar, tanı ve değerlendirmelerinden elde edilen bilgilerle  oluşturulan  özel eğitim programları ve terapiler yardımı ile zorlandıkları  beceri alanlarında kendilerini geliştirip, öğrenmeleri için gerekli olan beceri alanlarını bir arada kullanma konusunda yol alabilirler. Uzmanlar öncelikle, bu çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine bu sorunu anlatmalı, onları aydınlatmalıdır.
Daha sonra her çocuğun özelliğine göre o çocuğa özel psiko-pedogoji eğitim programı hazırlanır. Bu programda  öncelikle çocuğun zorlandığı alanların güçlendirilmesi, daha sonrada bütün algı kanallarının bir arada kullanılması hedeflenir. Bunun yanında, davranış terapisi, aile terapisi ve diğer psikoterapi teknikleri uygulanabilir.
Her  sorunda olduğu gibi erken tanı, öğrenme bozukluğunun tedavisinde önemlidir.